Bedrijf starten in België als Nederlander: dit moet je weten

Wil je een bedrijf starten in België? Wil je de werkzaamheden van je bedrijf uitbreiden naar België? Of wil je een partnerschap aangaan met een Belgisch bedrijf? Op welke manier je ook zaken wilt doen met onze zuiderburen, je zult moeten voldoen aan de eisen die in België gelden. Het woord ‘eisen’ impliceert misschien dat het heel lastig is om een bedrijf te starten in België als Nederlander. Maar is dat wel zo? Welke regels gelden er? En wat is nog meer belangrijk om te weten als je een eigen bedrijf start in België? Wij geven duidelijkheid in dit artikel.  

[lwptoc]

Is het lastig om een bedrijf te starten in België?

Voordat we verder gaan met de zaken die belangrijk zijn om te weten als je een bedrijf wilt starten in België, is het goed om te weten hoe lastig het is om een bedrijf te starten in dit land. De Wereldbank heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin het makkelijk is om zaken te doen in de verschillende wereldlanden. In het onderzoeksrapport van 2020 stond België op plaats nummer 46, waarbij het land een goede score krijgt voor het oplossen van kredietproblemen en het starten van een eigen bedrijf, maar een minder goede score op het verkrijgen van krediet en het registreren van onroerend goed. Dat is dus goed om rekening mee te houden als je een eigen bedrijf wilt starten in België. Verder hoeft het niet lastig te zijn om een bedrijf te starten in dit land, mits je rekening houdt met de regels die er gelden.

Tip: zorg ervoor dat je je ook verdiept in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is namelijk belangrijk dat de activiteiten die je uitvoert met je bedrijf in België geen negatieve invloed hebben op de lokale situatie. Denk erover na hoe je bedrijfsactiviteiten een positieve invloed kunnen hebben. De Rijksoverheid heeft een pagina met uitgebreide informatie over MVO in het buitenland.

Ondernemingsvormen in België

Wanneer je een eigen bedrijf wilt starten in België, heb je globaal genomen de keuze uit het oprichten van een eenmanszaak of een vennootschap. Wanneer je een eenmanszaak start, dan start je als zelfstandige als een natuurlijk persoon met een vestiging. Je handelt in dat geval zelf als een natuurlijk persoon. Als je een vennootschap opricht, creëer je een nieuwe rechtspersoon, waarbij ook een notaris en nog meer verplichtingen om de hoek komen kijken. Houd bij het opstarten van en een vennootschap qua tijd ongeveer rekening met een maand voordat je daadwerkelijk kunt starten.

De verschillende ondernemingsvormen ofwel vennootsschapsvormen zoals ze in België genoemd worden zijn als volgt:

  • Eenmanszaak
  • Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
  • Commanditaire Vennootschap (CommV)
  • De Coöperatieve Vennootschap (CV)
  • De Naamloze Vennootschap (NV)
  • De Vennootschap Onder Firma (VOF)

Op de website ‘Zelfstandige Vlaanderen’ vind je een uitgebreide uitleg van alle verschillende ondernemingsvormen in België.

Tip: naast een vennootschap kun je in België ook een Vereniging zonder Winstoogmerk (Vzw), Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk (Ivzw), een Private stichting of een stichting van openbaar nut oprichten. Dit zijn juridische entiteiten die een welomschreven doel nastreven zonder winstoogmerk.

BTW-plicht in België

Net als in Nederland geldt in België ook een BTW-plicht. Iedere in België gevestigde onderneming moet zich hiervoor registreren als ze een btw-belastingplichtige is. Dit geldt ook voor buitenlandse bedrijven die in België handelingen verrichten waarvoor ze zelf de btw in België moeten voldoen. Wanneer je btw-plichtig bent, staat omschreven in het zogeheten ‘Btw-wetboek’. Het gaat om werkzaamheden op regelmatige basis, zelfstandige basis, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

Tip: op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën in Vlaanderen staat uitgebreide informatie voor ondernemers in België, waaronder belangrijke informatie rondom de BTW-plicht. Zeker de moeite waard om deze website goed door te lezen voordat je een eigen bedrijf start in België.

Bewijs van algemene beheerskennis

Iets wat wij in Nederland niet kennen, is dat je in België een zogeheten ‘Bewijs van algemene beheerskennis’ moet kunnen overleggen voordat je een eigen bedrijf start. Dit houdt in dat je voor bepaalde beroepen een diploma moet kunnen overleggen. Denk bijvoorbeeld aan het beheersen van bepaalde ondernemersvaardigheden voordat je start met een eigen onderneming. 

Tip: er geldt een vrijstelling voor de ondernemersvaardigheden voor vrije beroepen, bij het overnemen van een bedrijf, bij het voortzetten van een bedrijf waarbij het ondernemingshoofd overlijdt, bij thuisverkoop, bij het starten van een bedrijf in een sector met eigen regels. 

Inschrijven bij KBO

De Belgische ‘Kamer van Koophandel’ heet de Kruispuntbank van Ondernemingen ofwel KBO. Bij dit beveiligde register met alle gegevens van Belgische ondernemingen moet elke ondernemer in België zich verplicht inschrijven. Richt je een vennootschap op, dan moet je eerst een oprichtingsakte voorleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij zorgen ervoor dat je ingeschreven wordt bij de KBO, waar je vervolgens bij het ondernemingsloket de inschrijving vervolledigt.

Tip: zorg ervoor dat je goed voorbereid bent wanneer je naar de KBO gaat. Neem je identiteitskaart, bankrekeningnummer, ondernemingsplan, bewijs van ondernemersvaardigheden en eventuele vergunningen mee.    

Met behulp van de bovenstaande informatie weet je in ieder geval waar je in de basis rekening mee kunt houden wanneer je een eigen bedrijf wilt starten in België of je ondernemingsactiviteiten wilt uitbreiden naar dit land. Laat je goed informeren over de mogelijkheden en de regels, zodat je een goede start kunt maken.