Petra Bunnik

Petra Bunnik

Bedrijf: In-Time Coaching
Oprichtingsjaar: 2014
IkStartSmart-deelname: 2014-2015
Plaats: Almelo
Website: www.in-timecoaching.nl

Mijn droom is dat iedereen weet hoe hij leerstrategieën inzet en daarmee zijn volledige potentieel kan ontwikkelen. Daarvoor heb ik een trainings- en coachingsbedrijf opgezet waarin ik onderwijsteams train op het gebied van leerstrategieën en zelfregulerend leren. Daarnaast begeleid ik leerlingen die niet goed weten hoe ze moeten leren. Ook werk ik nog een dag in de week als leerkracht in het basisonderwijs. Voordat ik voor mezelf begon, was ik leerkracht en ik had weinig kaas gegeten van het runnen van een onderneming. Deelnemen aan IkStartSmart was voor mij een mooie kans om beter thuis te geraken in wat het betekent om ondernemer te zijn.

Wat het me heeft gebracht? In ieder geval een stuk meer (financieel) inzicht. Ik weet nu hoe ik mijn financiën goed moet regelen. Al moet ik zeggen dat het nu – door sterke groei – ingewikkelder wordt en te veel om er allemaal zelf naast te blijven doen. Daarom ga ik toch een accountant in de arm nemen die de zaken van mij gaat overnemen. Je kunt heel veel dingen zelf en soms is het beter het over te laten aan de expert.

Ik wist vanaf het begin heel goed waarom ik dit bedrijf wilde opzetten: ik zie een heleboel leed bij leerlingen op alle niveaus dat makkelijk te verhelpen is als ze maar weten hóe ze moeten leren. Dat verhelpen is mijn doel. Maar bij de start van mijn bedrijf wist ik nog niet precies wat ik ging verkopen. En daar heeft IkStartSmart-coach Cees van Diemen me bij geholpen. Hij deed dat door veel vragen te stellen, me bewust te maken van mijn doelen en door me opdrachten mee naar huis te geven.

Eén van die opdrachten was het schrijven van een bedrijfsplan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal heb gedaan, en Cees snapte dat ook wel. Ik werk veel vanuit mijn gevoel. Als iets goed voelt, dan is het okay om het te doen. Ik maakte eerder ook geen winst- of groeiprognoses. Dat is langzaam aan het veranderen, omdat het bedrijf zo sterk groeit. Ik heb wel een idee van hoeveel mensen ik wil bereiken. Cees heeft goed geholpen om de doelgroep goed in kaart te brengen en heeft mijn onderneming daarmee op een hoger plan getild. Vragen die hij daarbij stelde waren bijvoorbeeld: welk publiek wil je precies bereiken, hoe kun je ze bereiken en hoe zit jouw netwerk binnen deze doelgroep? Dat leverde heel waardevolle inzichten op die ik nog steeds gebruik.

Ook heb ik geleerd tijd voor mezelf in te plannen in mijn agenda. Dat deed ik nooit, met als resultaat dat mijn agenda al heel snel vol liep. Toen Cees vroeg of ik überhaupt wel tijd voor mezelf vrijmaakte, realiseerde ik me dat ik dat altijd vergat. Sindsdien ruim ik heel bewust uren in voor zelfontwikkeling, voor reflectie en voor het kijken naar de toekomst.

Zorgen dat ik aan alle vraag kan voldoen, is de grootste uitdaging. Met een aantal zelfstandige ondernemers hebben we het samenwerkingsverband Strategie voor Leren opgezet, waarbinnen we de trainingen over zelfregulerend leren met leerstrategieën aanbieden en diverse lesmaterialen ontwikkelen. Het aantal trainingen neemt nu gelukkig zó sterk toe dat ik denk dat we ons samenwerkingsverband nog verder moeten uitbreiden. Het belangrijkste hierin is dat ik het doel kan blijven halen, namelijk dat ik zo veel mogelijk mensen bereik om het belang van leerstrategieën in te zien en wat dat voor de rest van je leven kan betekenen. Als dat lukt, ben ik nog steeds op de goede weg.